Privatbilismen tar fart efter andra världskriget

Efter andra världskriget slut hade Sverige under 1950-talet högtryck inom industrin och omfattande export. Det var en av anledningarna till att välfärden fick ett rejält uppsving och privatbilismen tog fart. Det är också under denna tid vår historia startar. Anetorns Bil AB startar år 1954 på Ringvägen i Nyköping av Åke Anetorn och företaget blir återförsäljare av Volkswagen och Scania lastbilar.