Jubileumsår och omfattande byggprojekt

När Söderbergs Bil firar 10 år sparas inte på krutet utan det firas rejält, alla medarbetare och många kunder bjuds in till fest med underhållning av Tore Skogman. I Nyköping investeras det rejält i anläggningen när man bygger en helt ny lastbilsverkstad och den gamla anläggningen helt byggs om.