Två blir en

Under 2000-talet kommer dagens Söderbergs Personbilar formas. År 2000 bygger Nyköpings Bilforum en helt ny anläggning för SKODA på Östra Rundgatan i Nyköping. Under 2001 förvärvar man en fastighet på Idbäcksvägen i Nyköping och bygger om den helt efter koncept från Audi. År 2001 är också året då Nyköpings Bilforum köper upp Söderbergs Bil. Det nya bolaget består nu av verksamhet på två orter för både personbilar och tunga fordon. Det nya företaget delas upp och namnändras till Söderbergs Personbilar och Söderbergs Lastbilar, det mer lokalt sammankopplade namnet Nyköpings Bilforum lämnar man alltså bakom sig i och med att man köper upp Söderbergs Bil. Verksamheten i Norrköping får därefter ett lyft när man år 2006 förvärvar mer mark på Importgatan och bygger en helt ny anläggning för Audi och gör en omfattande ombyggnation av anläggningen för Volkswagen. Året 2007 bygger man om anläggningen för SKODA i Norrköping.