Stark utveckling och fortsatta satsningar

Under 2010-talet har företaget en stark utveckling. Söderbergs Lastbilar är marknadsledare lokalt för tunga fordon och ägarna bestämmer sig år 2011 för att sälja verksamheten till Arver Lastbilar, Söderbergs Lastbilar namnändras därefter till Arver Lastbilar men finns kvar i samma lokaler på Importgatan tom 2018.

Söderbergs Personbilar står nu väl rustat för framtiden genom stora investeringar under 00-talet i nya anläggningar och utveckling av verksamheten. Den ökande försäljningen och beläggningen i verkstäderna innebär att företaget under 2010-talet och nästan fördubblar antalet medarbetare. Även anläggningarna anpassas för att kunna ge bättre service och under år 2014 bygger man om anläggningen för Volkswagen i Norrköping och bygger ut en stor avdelning för begagnade bilar. Tidigt under år 2016 bygger man om anläggningen för SKODA i Norrköping och senare samma år blir företaget återförsäljare för ännu ett märke inom Volkswagen Group, nämligen spanska SEAT. En ny anläggning byggs effektivt på kort tid för SEAT på Importgatan i Norrköping. Företaget har under en tid letat efter mark i Nyköping för att bygga en ny anläggning för Audi och 2017 är det äntligen dags för Audi att inviga en helt nybyggd anläggning på Stenbärsvägen i Nyköping. Kunderna visar stort förtroende under 2010-talet och företaget gör leveransrekord i antal sålda bilar sex år i rad under år 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017. Senaste rekordsiffran är över 5 000 levererade bilar år 2017.