Uppgång på en sviktande marknad. 
När det gångna bilåret summerats kan det konstateras att Söderbergs Personbilar ytterligare stärkt sin position. Under 2012 levererade Söderbergs Personbilar med märkena Audi, Volkswagen, Skoda samt Volkswagen Transportbilar totalt 3044 bilar. Det innebär och innebär ett nytt leveransrekord.

Aldrig förr har så många bilar från Söderbergs Personbilar levererats under ett år. Detta trots ett tufft marknadsläge där antalet nybilsregistreringar i hela landet minskade med 8,4 procent, enligt statistik från BIL Sweden. Även i distriktet, Norrköping och Nyköping ihop, minskade marknaden med 12 procent jämfört med 2011.

Samtidigt lyckades Söderbergs Personbilar för första gången leverera över 3000 bilar och det nya leveransrekordet innebär således en ökning av marknadsandelar för andra året i rad.

Trots en nedåtgående trend vänder sig fler kunder till oss, ett bevis på att de är nöjda med det vi levererar. Vi har bra produkter och kunderna attraheras av vårt breda modellprogram från de olika märkena. Under året har vi också vässat vårt kundomhändertagande för att ge kunden en ännu bättre upplevelse, säger Fredrik Björk, Bilmarknadschef för Söderbergs Personbilar.

2013 väntas bli ett utmanande år för den svenska bilmarknaden. Söderbergs Personbilar ser dock med tillförsikt fram emot det nya året.

Under 2012 presenterade vi flera nyheter från våra märken och 2013 blir inget undantag. Flera spännande nyheter väntas samtidigt som vi ser framgång med våra befintliga bilar. Våra märken har en stark position på den svenska marknaden, säger Fredrik Björk.

Är du journalist och önskar ytterligare information?
Kontakta  vår Bilmarknadschef Fredrik Björk, på
fredrik.bjork@soderbergsbil.se eller 011-28 01 99.