Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Vi byter nummerserie för våra telefonnummer till 010-497 XX XX.
Under Kontakt hittar du aktuella nummer till din anläggning, servicerådgivare och säljare.

Ring oss  0771-400 000

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Ladda med solen

I vår bransch ställs det stora krav på miljö och kvalitet. Både i hur vi arbetar och i våra produkter och tjänster. Våra kunder har höga förväntningar och det är något vi gillar! Därför är miljö- och kvalitetsarbete grundläggande i hela vår struktur och sätt att tänka. Elektrifieringen av bilar ökar och en av frågorna för framtiden är elförsörjningen av alla elbilar. Ett ämne som även vi på Söderbergs funderar kring i kontexten om en hållbar framtid och därför har vi investerat i solceller på två av våra anläggningar.

Numera sitter över tusen solceller på taken till våra anläggningar på Importgatan i Norrköping och Stenbärsvägen i Nyköping. Solcellerna täcker mycket stora ytor och är några av de största anläggningarna i båda städerna. Tillsammans kommer våra solceller att producera omkring 450 000 kWh, ungefär vad som behövs för att snabbladda en Audi e-tron över sextusen gånger eller årsförbrukningen för cirka 20 villor med eluppvärmning.

Nu kan du även ladda bilen hos oss. Vi har två stationer med snabbladdning, en på varje ort, och dom är anslutna till Virtas nätverk och tjänster.

De första solcellerna installerades på Importgatan i Norrköping och togs i bruk juni 2021. Den fina sommaren har gjort solcellerna effektiva och de har under perioden juni-augusti genererat över 110 000 kWh. Det motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med 6100 nyplanterade träd eller utsläpp av 111 300 kg koldioxid. Nu har vi även driftsatt solcellerna i Nyköping och det fördubblar kapaciteten framöver.

Nyhetsarkiv