Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Vi byter nummerserie för våra telefonnummer till 010-497 XX XX.
Under Kontakt hittar du aktuella nummer till din anläggning, servicerådgivare och säljare.

Ring oss  0771-400 000

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Integritetspolicy

Denna kortfattade integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, sparar och nyttjar dina personuppgifter. För att ta del av vår integritetspolicy i sin helhet, klicka här.

Vill du ha mer information eller utöva dina rättigheter, såsom att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, gör du det enklast genom e-post till Bilia på bilia.nu@bilia.se eller telefon 0771-400 000.

Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vårt huvudsakliga syfte med att samla in och behandla personuppgifter är för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Om du exempelvis köper ett fordon, en produkt eller tjänst från oss behandlar vi person- och fordonsuppgifter för att ha möjlighet att planera, genomföra och följa upp köp-, service-, reparation och garantiärenden. Detta gäller också om du begärt en offert från oss.

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund genom nyhetsbrev, kund- eller marknadsundersökningar samt via post, mejl eller sms. Vi kan också komma att behandla namn, personnummer, körkortsuppgifter och din ekonomiska situation i samband med att du provkör, leasar, hyr eller lånar ett fordon hos oss.

Om du kontaktar Bilia, via exempelvis vår hemsida, e-post, chatt eller telefon, så behandlar vi de personuppgifter du lämnar i syfte att hantera din förfrågan. Om du besöker vår webbplats eller använder lokalt wifi på någon av våra anläggningar kan vi komma att automatiskt samla in ip-adress eller namnet på din enhet i syfte att motverka olovliga intrång eller nyttjandet av våra IT-resurser. På våra anläggningar använder vi också övervakningskameror för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att övervaka och säkerställa funktion i våra biltvättar samt parkeringar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Bilia-bolag och ibland även leverantörer för datalagring eller annan datahantering. I de flesta fall är de då våra personuppgiftsbiträden men kan även själva vara ansvariga för personuppgiftsbehandlingen såsom kreditföretag, försäkringsbolag eller fordonstillverkare.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Integritetspolicyn i sin helhet

Om du vill läsa hela vår integritetspolicy på en mer detaljerad nivå, klicka på länken nedan:

Integritetspolicy för Bilia Söderbergs Bil