Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Vi byter nummerserie för våra telefonnummer till 010-497 XX XX.
Under Kontakt hittar du aktuella nummer till din anläggning, servicerådgivare och säljare.

Ring oss  0771-400 000

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Visselblåsning

Söderbergs Bil strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheter till förbättringar. Den som misstänker ett missförhållande som strider mot lag har möjlighet att komma till tals utan repressalier och kan lämna sina uppgifter anonymt. Genom att vi är en del av Biliakoncernen är vi också underställda samma visselblåsningspolicy.

Här hittar du vår Visselblåsningspolicy

Visselblåsning Bilia