fbpx

Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Ring oss 011-28 01 00 eller 0155-20 90 00

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Hållbarhet

I vår bransch ställs det stora krav på miljö och kvalitet. Både i hur vi arbetar och i våra produkter och tjänster. Därför är miljö- och kvalitetsarbetet grundläggande i hela vår struktur och sätt att tänka.

Läs gärna mer i vår  Hållbarhetsrapport.

Miljöansvar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 för vårt arbete runt miljöhänsyn. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten samt att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar med utgångspunkt vart vi kan åstadkomma störst effekt. Miljöfarliga ämnen behandlas och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt.

Målsättning­en med företagets miljöarbete är att det ska genomsyras av omsorg om miljö och hälsa så att våra arbetsplatser upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi revideras i vårt arbete varje år genom RISE.

   Läs gärna mer i vår  Miljöpolicy.

Kvalitet

Precis som våra kunder, så ställer vi alltid högsta tänkbara krav på kvalitet. För att uppnå det arbetar vi alltid som en del i en process, där det är avgörande att alla bidrar. Våra kunders omdöme är vår ledstjärna och kundundersökningar genomförs i alla led för att säkerställa att våra kunder är helt nöjda, något vi kallar femstjärnigt nöjd. Vi är certifierade enligt ISO 9001 för vårt arbete runt kvalitet och revideras varje år genom TÜV.

Vi är en aktiv medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF. Det är en branschorganisation för seriösa och professionella bilhandlare och bilverkstäder i Sverige. MRF ställer höga krav på sina medlemmar gällande kvalitet, kompetens och öppenhet. Vi är med för att öka tryggheten för våra kunder.

När en bil får anmärkningar i bilbesiktningens protokoll eller i en rapport från Polisen måste bilen ofta ombesiktigas. Vi är ackrediterade av SWEDAC att släcka ”tvåor” från besiktningen och intyga direkt till vägtrafikregistret att bristerna är åtgärdade. Kontrollerna och arbetet utförs av särskild personal med lång erfarenhet och kontrollantutbildning.

                    

Bli en del av Söderbergs du med

Lyssna till fem röster om hur det är att vara en del av Söderbergs bil.

Se lediga jobb