fbpx

Börja planera för att byta till vinterdäck? Boka din tid här.

Ring oss 011-28 01 00 eller 0155-20 90 00

Hållbarhet

I vår bransch ställs det stora krav på miljö och kvalitet. Både i hur vi arbetar och i våra produkter och tjänster. Därför är det grundläggande i hela vår struktur och sätt att tänka.

Läs gärna mer om vårt arbete i Hållbarhetsrapport 2019.

Miljöansvar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 för vårt arbete runt miljöhänsyn. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten samt att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar med utgångspunkt vart vi kan åstadkomma störst effekt. Miljöfarliga ämnen behandlas och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt.

Målsättning­en med företagets miljöarbete är att det dagliga arbetet genomsyras av omsorg om miljö och hälsa så att våra arbetsplatser upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi revideras i vårt arbete varje år genom RISE.

Kvalitet

Precis som våra kunder, så ställer vi alltid högsta tänkbara krav på kvalitet. För att uppnå det arbetar vi alltid som en del i en process, där det är avgörande att alla bidrar. Våra kunders omdöme är vår ledstjärna och kundundersökningar genomförs i alla led för att säkerställa att våra kunder är helt nöjda, något vi kallar femstjärnigt nöjd. Vi är certifierade enligt ISO 9001 för vårt arbete runt kvalitet och revideras varje år genom TÜV.

Vi är en aktiv medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF. Det är en branschorganisation för seriösa och professionella bilhandlare och bilverkstäder i Sverige. MRF ställer höga krav på sina medlemmar gällande kvalitet, kompetens och öppenhet. Vi är med för att öka tryggheten för våra kunder.

När en bil får anmärkningar i bilbesiktningens protokoll eller i en rapport från Polisen måste bilen ofta ombesiktigas. Vi är ackrediterade av SWEDAC att släcka ”tvåor” från besiktningen och intyga direkt till vägtrafikregistret att bristerna är åtgärdade. Kontrollerna och arbetet utförs av särskild personal med lång erfarenhet och kontrollantutbildning.