Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Vi byter nummerserie för våra telefonnummer till 010-497 XX XX.
Under Kontakt hittar du aktuella nummer till din anläggning, servicerådgivare och säljare.

Ring oss  0771-400 000

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Miljö och kvalitet

I vår bransch ställs det stora krav på miljö och kvalitet. Både i hur vi arbetar och i våra produkter och tjänster. Därför är miljö- och kvalitetsarbetet grundläggande i hela vår struktur och sätt att tänka. Vi berättar gärna mer om vårt arbete!

Miljöansvar

Vi är certifierade enligt ISO 14001 för vårt arbete runt miljöhänsyn. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten samt att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar med utgångspunkt vart vi kan åstadkomma störst effekt. Miljöfarliga ämnen behandlas och omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt.

Målsättning­en med företagets miljöarbete är att det ska genomsyras av omsorg om miljö och hälsa så att våra arbetsplatser upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi revideras i vårt arbete varje år genom RISE.

Miljöpolicy

Hållbarhetsrapport

Ta gärna del av vår sammanfattade hållbarhetsredovisning för 2022.

Hållbarhetsrapport

Vill du läsa den fullständiga rapporten med fler diagram och siffror hittar du den här.

Kvalitet

Precis som våra kunder, så ställer vi alltid högsta tänkbara krav på kvalitet. För att uppnå det arbetar vi alltid som en del i en process, där det är avgörande att alla bidrar. Våra kunders omdöme är vår ledstjärna och kundundersökningar genomförs i alla led för att säkerställa att våra kunder är helt nöjda, något vi kallar femstjärnigt nöjd.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 för vårt arbete runt kvalitet och revideras varje år genom TÜV.

MRF

Vi är en aktiv medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF. Det är en branschorganisation för seriösa och professionella bilhandlare och bilverkstäder i Sverige. MRF ställer höga krav på sina medlemmar gällande kvalitet, kompetens och öppenhet. En självklarhet för oss.