Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Vi byter nummerserie för våra telefonnummer till 010-497 XX XX.
Under Kontakt hittar du aktuella nummer till din anläggning, servicerådgivare och säljare.

Ring oss  0771-400 000

Se våra öppettider eller läs mer om oss

Nya skatteregler 2021

Regeringen tillsammans med C och L förändrar under 2021 en rad punkter i reglerna för fordonskatten bonus malus och beräkningen av förmånsvärde. Sammantaget ökar bonusen till elbilar medan malus ökar på andra bilar, det vill säga fordonskatten höjs. Oavsett drivmedel höjs förmånsvärdet för de flesta bilar och den tillfällig nedsättningen med 40% tas bort för elbilar, laddhybrider och gasbilar.

Frågor på vägen? Prata gärna med oss

Nya regler för bonus malus

Skattesystemet bonus malus infördes 2018 med syftet att öka motivationen att välja elbilar med låga utsläpp. Bilar med låga utsläpp får bonus vid nybilsköp medan bilar med högre utsläpp får extra skatt under tre års tid. Nu förändras systemet på ett flertal punkter på bilar som registreras från 1 april 2021. Bilar registrerade före detta datum påverkas inte av ändringarna i bonus-malus.

Bonus

Det högsta beloppet för klimatbonus ökar från 60 000 kr till 70 000 kr för köp av elbilar. Samtidigt sänks gränsen för klimatbonus från 70 till 60 gram. För bilar som släpper ut koldioxid är högsta beloppet för bonus 45 000 kr som minskar med 583 kr per gram koldioxid som bilen släpper ut, minsta bonus är 10 000 kr och det inkluderar förutom laddhybrider även gasbilar.

Malus

Gränsen sänks när förhöjd fordonskatt tas ut från 95 till 90 gram. Fordonskatten är 107 kr per gram över 90 gram koldioxid som bilen släpper ut och ökar till 132 kr för utsläpp över 130 gram. Tidigare gällde 82 kr per gram över 95 gram koldioxid som ökade till 107 kr per gram koldioxid över 140 gram. Bilar mellan 60-90 gram betalar grundavgiften i fordonskatten på 360 kr.

Dieseldrivna bilar betalar även 250 kr i miljötillägg och ett bränsletillägg på det totala antalet gram koldioxid bilen släpper ut multiplicerat med 13,52.

Läs mer Transportstyrelsen

Nya regler förmånsvärde

Du som har en tjänstebil eller förmånsbil registrerad före 1 juli 2021 påverkas inte av det nya reglerna för beräkningen av förmånsvärde men går från och med 1 januari 2021 miste om den tillfälliga nedsättningen med 40% av förmånsvärdet på elbilar, laddhybrider och gasbilar. Från och med årsskiftet räknas laddboxar och laddkablar som beskattningsbar utrustning.

Förmånsvärdet är en beräkning av fyra olika delar; prisbasbelopp, ränterelaterat belopp, nypris och fordonskatt. Förmånsbeskattningen görs om genom att beräkningen för ränterelaterade beloppet och bilens nypris ändras och förmånsvärdet ökar på de flesta modeller. Lyxbilstillägget i förmånsbeskattningen tas bort vilket gör att bilar över 650 000 kr får lägre förmånsvärde än tidigare.

Beräkningsmodell förmånsvärde från 1 juli 2021:

0,29 prisbasbelopp (47 600 kr) + 1,35% av nybilspriset + 13% av nybilspriset + Fordonskatt = Förmånsvärde

Läs mer Skatteverket