Välj ditt Söderbergs Bil

Norrköping Nyköping

Vi byter nummerserie för våra telefonnummer till 010-497 XX XX.
Under Kontakt hittar du aktuella nummer till din anläggning, servicerådgivare och säljare.

Ring oss  0771-400 000

Se våra öppettider eller läs mer om oss

En historia om två vägar som korsats

Söderbergs Personbilar startades år 1972 men nuvarande bolag har en historia som sträcker sig till år 1954. Här berättar vi hela historien om hur två vägar korsats och hur det som idag är Söderbergs Personbilar vuxit sig starkt som ett familjeföretag med starkt fokus på den lokala marknaden.

Privatbilismen tar fart efter andra världskriget

Efter andra världskriget slut hade Sverige under 1950-talet högtryck inom industrin och omfattande export. Det var en av anledningarna till att välfärden fick ett rejält uppsving och privatbilismen tog fart. Det är också under denna tid vår historia startar. Anetorns Bil AB startar år 1954 på Ringvägen i Nyköping av Åke Anetorn och företaget blir återförsäljare av Volkswagen och Scania lastbilar.

Expansion och nya ägare

Under 1960-talet är bilen allt vanligare i Sverige och det är inte bara de rikaste som kan köpa en bil. Efterfrågan på bilar var stor, till och med större än utbudet. Det gjorde tidvis att begagnade bilar kunde vara dyrare än att köpa en ny bil men på grund av leveranstiderna för nya bilar var köpare beredda att betala lite mer för att få en begagnad bil snabbt.

Arnetorns bil flyttar år 1962 till en påkostad och helt nybyggd moderna anläggning på Norrköpingsvägen i Nyköping. Det var ett kostsamt bygge men dess funktion fortlever ännu idag och innefattar försäljning och verkstad för Volkswagen i Nyköping. Efter flytten togs det in fler ägare för att finansiera bygget av den nya anläggningen. Företaget bytte i och med det namn år 1963 till Nyköpings Bilforum AB.

Grunden i dagens företag formas i två olika städer

Det är först 1972 som Söderbergs Bil startas. Det sker i Norrköping och grundare är Hans Söderberg som ordnat agenturen för Volkswagen och Scania i Norrköping med omnejd. Verksamheten påbörjas i tillfälliga lokaler på Kungsängen i Norrköping. År 1973 går flytten till Importgatan i Norrköping där het nybyggda lokaler står klara.

Nyköpings Bilforum AB byter ägarkonstellation år 1975 när Folke Bergström tillsammans med kompanjoner tar över företaget. Det dröjer dock inte länge innan Folke Bergström köper ut kompanjonerna och står som ensam ägare till företaget. År 1976 utökas verksamheten för både Nyköpings Bilforum och Söderbergs Bil med agenturen för Audi som introduceras i Sverige.

Jubileumsår och omfattande byggprojekt

När Söderbergs Bil firar 10 år sparas inte på krutet utan det firas rejält, alla medarbetare och många kunder bjuds in till fest med underhållning av Tore Skogman. I Nyköping investeras det rejält i anläggningen när man bygger en helt ny lastbilsverkstad och den gamla anläggningen helt byggs om.

Generationsskifte

År 1990 öppnar man en skadeverkstad med plåtslageri och glasmästeri i Norrköping. I över 15 år har Folke Bergström drivit Nyköpings Bilforum både som ägare och VD, år 1992 lämnar han över till nästa generation när sonen Christer Bergström blir utsedd till ny VD. Nyköpings Bilforum växer och under 1993 blir man återförsäljare för det spanska varumärket SEAT. År 1995 börjar man sälja SKODA men gör det genom dotterbolaget Bilxpo.

Två blir en

Under 2000-talet kommer dagens Söderbergs Personbilar formas. År 2000 bygger Nyköpings Bilforum en helt ny anläggning för SKODA på Östra Rundgatan i Nyköping. Under 2001 förvärvar man en fastighet på Idbäcksvägen i Nyköping och bygger om den helt efter koncept från Audi. År 2001 är också året då Nyköpings Bilforum köper upp Söderbergs Bil. Det nya bolaget består nu av verksamhet på två orter för både personbilar och tunga fordon. Det nya företaget delas upp och namnändras till Söderbergs Personbilar och Söderbergs Lastbilar, det mer lokalt sammankopplade namnet Nyköpings Bilforum lämnar man alltså bakom sig i och med att man köper upp Söderbergs Bil. Verksamheten i Norrköping får därefter ett lyft när man år 2006 förvärvar mer mark på Importgatan och bygger en helt ny anläggning för Audi och gör en omfattande ombyggnation av anläggningen för Volkswagen. Året 2007 bygger man om anläggningen för SKODA i Norrköping.

Under 2010-talet har företaget en stark utveckling. Söderbergs Lastbilar är marknadsledare lokalt för tunga fordon och ägarna bestämmer sig år 2011 för att sälja verksamheten till Arver Lastbilar, Söderbergs Lastbilar namnändras därefter till Arver Lastbilar men finns kvar i samma lokaler på Importgatan tom 2018.

Stark utveckling ger muskler för fortsatta satsningar

Söderbergs Personbilar står nu väl rustat för framtiden genom stora investeringar under 00-talet i nya anläggningar och utveckling av verksamheten. Den ökande försäljningen och beläggningen i verkstäderna innebär att företaget under 2010-talet och nästan fördubblar antalet medarbetare. Även anläggningarna anpassas för att kunna ge bättre service och under år 2014 bygger man om anläggningen för Volkswagen i Norrköping och bygger ut en stor avdelning för begagnade bilar. Tidigt under år 2016 bygger man om anläggningen för SKODA i Norrköping och senare samma år blir företaget återförsäljare för ännu ett märke inom Volkswagen Group, nämligen spanska SEAT. En ny anläggning byggs effektivt på kort tid för SEAT på Importgatan i Norrköping. Företaget har under en tid letat efter mark i Nyköping för att bygga en ny anläggning för Audi och 2017 är det äntligen dags för Audi att inviga en helt nybyggd anläggning på Stenbärsvägen i Nyköping. Kunderna visar stort förtroende under 2010-talet och företaget gör leveransrekord varje år från 2012 till senaste årsnoteringen 2018, trots utmaningar för bilmarknaden i stort. Senaste rekordsiffran är över 5 000 levererade bilar.

Tack för foto på nya Skoda anläggningen från Frank Anebrand och på nya Audi anläggningen från Hans Abrahamsson.